SWOBODA WYBORU PRODUKTU – PEŁNA OBSŁUGA FIRMY TER CHEMICALS

Czy szukają Państwo specjalnych substancji chemicznych i dodatków do żywności? Możemy je dostarczyć. Gwarantowana jakość, stabilne ceny, opakowanie odpowiednie do przewozu i punktualna dostawa. Czy potrzebują Państwo porady w zakresie wyboru substancji chemicznych i/lub surowców do formuły produktu? Jesteśmy do Państwa usług. Aby znaleźć nasze rozwiązania dla danego obszaru produktu, należy kliknąć odpowiedni symbol.

więcej...

Salts and minerals

Salts and minerals

Salts and minerals are essential nutrients that the body can not produce independently. Therefore, they must be obtained from food. As a mineral can not replace the other, it is necessary to be adequately supplied with all minerals.

We offer potassium chloride (potassium salt of hydrochloric acid). Potassium chloride is particularly indispensable for the function of the nerves and muscles.

Urea is also in our product range. This is a white, crystalline, non-toxic, and hygienically safe solid that is the end product of protein metabolism.

Industries

In the food industry, potassium chloride and urea are used as flavor enhancers for ready-made meals and seasonings.

All products

Contact Person

StefanKoch

Head of BU Life Science