NADRUK

Wydawca i prawa autorskie:

TER Chemicals CEE GmbH
reprezentowana przez dyrektorów zarządzających
Emmanuel J. Kann-Tsavaris i Stefan H. Koch
Perfektastrasse 69
1230 Vienna, Austria

Rejestr handlowy: Vienna FN 518514

T +49 40 300 501 8162

E terchemicals-cee[at]tergroup.com

Wyłączenie odpowiedzialności prawnej:
Firma TER Chemicals CEE GmbH nieustannie sprawdza i aktualizuje informacje w swoich witrynach internetowych. Pomimo wszelkich starań niektóre informacje mogą ulec zmianie z biegiem czasu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnej gwarancji odnośnie aktualności, dokładności i kompletności przedstawionych informacji. Dotyczy to także wszystkich pozostałych witryn internetowych, do których odnoszą się hiperłącza. Firma TER Chemicals CEE GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez takie łącza.

Co więcej, firma TER Chemicals CEE GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany lub poprawy przekazywanych informacji.

Treść i struktura witryn internetowych TER Chemicals CEE GmbH są chronione prawem autorskim. Powielanie treści informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstu, obrazów lub grafik, wymaga uprzedniej zgody firmy TER Chemicals CEE GmbH.

więcej...

Photo citation

TER Chemicals uses its own photo material as well as photos from the following stock (photography) agencies and photographers:

iStock.com / johnason
iStock.com / Dejan Kolar
iStock.com / beaucroft
iStock.com / scyther5
iStock.com / romrodinka
iStock.com / Mercedes Rancaño Otero
iStock.com / anneleven
iStock.com / MadamLead
iStock.com / gilaxia
iStock.com / AnuchaCheechang
iStock.com / Bogdanhoda
iStock.com / Egasit_Mullakhut
iStock.com / avemario
iStock.com / alexdimitrov
iStock.com / MangoStar_Studio
iStock.com / sanjeri
iStock.com / ArisSu
iStock.com / AleksandarNakic
iStock.com / Peopleimages
iStock.com / monkeybusinessimages
iStock.com / Portra
iStock.com / shapecharge
iStock.com / PeopleImages
iStock.com / Lizalica
iStock.com / Peopleimages
iStock.com / sanjeri
iStock.com / kot2626
iStock.com / Yagi-Studio
iStock.com / stefanoborsani
iStock.com / Wavebreakmedia
iStock.com / dani3315
iStock.com / alptraum
iStock.com / Yagi-Studio
iStock.com / franckreporter
iStock.com / Rawpixel
iStock.com / PeopleImages
iStock.com / nd3000
iStock.com / pablohart
iStock.com / shaunl
iStock.com / sanjeri
iStock.com / PeopleImages
iStock.com / poba
iStock.com / Kittikorn
iStock.com / TomasSereda

David-W- / photocase.com
simonthon.com / photocase.com
time. / photocase.com
Katinka Tulpenzwiebel / photocase.com
Lena Ganssmann / photocase.com
Ben_Sowa / photocase.com
derProjektor / photocase.com
CL. / photocase.com
.marqs / photocase.com
b-fruchten / photocase.com
dieterkowallski / photocase.com
Livepiccs.de / photocase.com
C-PROMO.de / photocase.com

więcej...