Please contact us

Contact Person

ChristophFeustel

Christoph Feustel

Please contact us

ChristophFeustel

Manager Group Quality & Compliance

+49 40 300 501 - 8167

ZADOWOLENIE KLIENTÓW TO NASZA DEFINICJA JAKOŚCI

Nasi pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy we wszystkich obszarach i biorą bezpośredni udział we wdrażaniu udoskonaleń. Pracownicy działają zgodnie z przepisami prawa i odpowiedzialnie wobec partnerów biznesowych i innych osób w GRUPIE TER.

Zgodność z wymaganiami zapewniania jakości potwierdzają regularne wewnętrzne kontrole systemowe i kontrole zewnętrzne. Pilnujemy, aby:

  • produkty, które dostarczamy, spełniały wysokie oczekiwania naszych klientów,

  • wszystkie przepływy pracy były planowane i monitorowane, a możliwości doskonalenia metod we wszystkich obszarach funkcjonalnych były wykorzystywane,

  • ewentualne nieoczekiwane problemy jakościowe były systematycznie wykrywane i korygowane.

więcej...