SWOBODA WYBORU PRODUKTU – PEŁNA OBSŁUGA FIRMY TER CHEMICALS

Czy szukają Państwo specjalnych substancji chemicznych i dodatków do żywności? Możemy je dostarczyć. Gwarantowana jakość, stabilne ceny, opakowanie odpowiednie do przewozu i punktualna dostawa. Czy potrzebują Państwo porady w zakresie wyboru substancji chemicznych i/lub surowców do formuły produktu? Jesteśmy do Państwa usług. Aby znaleźć nasze rozwiązania dla danego obszaru produktu, należy kliknąć odpowiedni symbol.

więcej...

Modified gum rosin

Modified gum rosin

Modified resins are balsam resins in which properties have been improved by a refining process, but without significantly changing the basic nature of the resin. Examples of this are disproportionate, hydrated and polymerized balsam resins, also balsam resins low in VOC. The abbreviation VOC stands for volatile organic compounds. These are organic compounds that evaporate rapidly.

Industries

TER Chemicals offers various modified balsam resins, which are used in adhesives, sealants, and rubbers, also in paints and printer inks.

All products

Contact Person

AnnaKazek

Technical Sales Manager Coatings & Construction

Contact Person

AndrzejSarzyński

Technical Sales Manager Adhesives, Plastics, Rubber