SWOBODA WYBORU PRODUKTU – PEŁNA OBSŁUGA FIRMY TER CHEMICALS

Czy szukają Państwo specjalnych substancji chemicznych i dodatków do żywności? Możemy je dostarczyć. Gwarantowana jakość, stabilne ceny, opakowanie odpowiednie do przewozu i punktualna dostawa. Czy potrzebują Państwo porady w zakresie wyboru substancji chemicznych i/lub surowców do formuły produktu? Jesteśmy do Państwa usług. Aby znaleźć nasze rozwiązania dla danego obszaru produktu, należy kliknąć odpowiedni symbol.

więcej...

Shellac resin

Shellac resin

Shellac resin is a natural resin obtained from gum lac. Gum lac in turn is obtained from secretions of the female Kerria lacca insect. Production of shellac resin takes place mostly in China and India. The odorless and tasteless resin has a very high brittleness and hardness.

Industries

The shellac resins of TER Chemicals are used as separators, gloss and coating agents in various application areas. These include adhesives, sealants, paints, printing inks and automobiles.

All products

Contact Person

AnnaKazek

Technical Sales Manager Coatings & Construction

Contact Person

AndrzejSarzyński

Technical Sales Manager Adhesives, Plastics, Rubber