SWOBODA WYBORU PRODUKTU – PEŁNA OBSŁUGA FIRMY TER CHEMICALS

Czy szukają Państwo specjalnych substancji chemicznych i dodatków do żywności? Możemy je dostarczyć. Gwarantowana jakość, stabilne ceny, opakowanie odpowiednie do przewozu i punktualna dostawa. Czy potrzebują Państwo porady w zakresie wyboru substancji chemicznych i/lub surowców do formuły produktu? Jesteśmy do Państwa usług. Aby znaleźć nasze rozwiązania dla danego obszaru produktu, należy kliknąć odpowiedni symbol.

więcej...

Hemp Protein

Hemp Protein

Hemp protein is characterized in particular by the unique nutritional values and has a pleasant spicy, almost nutty taste compared to other plant proteins. It consists of 50% protein, 10% fat, 10% carbohydrates, 22% fiber and contains all 21 amino acids. 65% of the protein in hemp protein consists of edestin, an easily digestible protein that is almost identical to the blood plasma protein globulins. In addition, there are no known allergic reactions, making it accessible to a wider range of consumers.

Industries

Test

All products

Contact Person

StefanKoch

Head of BU Life Science