SWOBODA WYBORU PRODUKTU – PEŁNA OBSŁUGA FIRMY TER CHEMICALS

Czy szukają Państwo specjalnych substancji chemicznych i dodatków do żywności? Możemy je dostarczyć. Gwarantowana jakość, stabilne ceny, opakowanie odpowiednie do przewozu i punktualna dostawa. Czy potrzebują Państwo porady w zakresie wyboru substancji chemicznych i/lub surowców do formuły produktu? Jesteśmy do Państwa usług. Aby znaleźć nasze rozwiązania dla danego obszaru produktu, należy kliknąć odpowiedni symbol.

więcej...

Hydro Anthracite H

Hydro Anthracite H

Hydro Anthracite H is a is a natural filter aid made from thermally treated raw materials (lignite). It is used for the filtration of potable water, pool water and sewage water. 
Hydro Anthracite H is available in the standard grain sizes Type I: 0.6 - 1.6 mm / Type II: 1.4 - 2.5 mm as well as according to customer specifications.

Industries

The inert properties of Hydro Anthracite H makes it particularly suitable for use in the field of water treatment for mechnical filtration of suspended solids and reduction of turbidity.
The use of Hydro Anthracite H ensures higher filtration rates and longer operationg times between the filter backwashing. 

All products

Contact Person

Dirk Schlatermund

DirkSchlatermund

Head of Business Unit
Disinfection and Cleaning