SWOBODA WYBORU PRODUKTU – PEŁNA OBSŁUGA FIRMY TER CHEMICALS

Czy szukają Państwo specjalnych substancji chemicznych i dodatków do żywności? Możemy je dostarczyć. Gwarantowana jakość, stabilne ceny, opakowanie odpowiednie do przewozu i punktualna dostawa. Czy potrzebują Państwo porady w zakresie wyboru substancji chemicznych i/lub surowców do formuły produktu? Jesteśmy do Państwa usług. Aby znaleźć nasze rozwiązania dla danego obszaru produktu, należy kliknąć odpowiedni symbol.

więcej...

Stimulating agents

Stimulating agents

Xanthine is a colorless, crystalline solid that forms as an intermediate in the degradation of purine nucleotides to uric acid. It has many important derivatives, including caffeine. Caffeine is produced by artificial synthesis and has a stimulating effect on the central nervous system. In particular, it leads in to an increase in concentration and alertness, as well as to a reduction in fatigue.

Industries

In the food industry, caffeine is used for soft drinks, energy drinks, and fitness products.

All products

Contact Person

StefanKoch

Head of BU Life Science